Zadzwoń: +48 (61) 639 32 17

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Poprzez tę politykę chciałbym przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które mi przekazujesz, w każdej dostępnej formie, w szczególności poprzez dedykowane formularze czy wiadomości e-mail. W ramach mojej działalności gospodarczej staram się chronić Twoje dane osobowe i chciałbym, abyś o tym wiedział/wiedziała. Mam nadzieję, że zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej pozwoli zrozumieć dlaczego i jak podajesz mi swoje dane osobowe oraz w jakim celu je wykorzystuję, a także przybliży Ci prawa jakie przysługują każdej osobie, której dane są przetwarzane.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: Dominika Sadowska—Nowak KRAMM Nieruchomości
Mój adres: ul. Gorczyczewskiego 1A, Poznań 60—554

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co można potwierdzić na stronie www.ceidg.pl. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiadam numer REGON 301179747 oraz numer NIP 8133367784.

Możesz skontaktować się ze mną również pod numerem telefonu +48 61 639 32 17, za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej kramm.nieruchomosci@gmail.com

 1. Dlaczego chronię Twoje dane osobowe?

Ochrona danych osobowych moich klientów  była i jest dla mnie ważna, ponieważ buduje zaufanie do mojej działalności.

W tym celu wdrożyłam w ramach swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Twoje dane są u mnie bezpieczne.

 1. Jakie dane zbieramy, dlaczego o nie prosimy i na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Zakładka kontakt na stronie internetowej

Na mojej stronie możesz znaleźć formularz kontaktowy, w którym proszę Cię w nim o podanie:

 • imienia i nazwiska – dzięki temu wiem komu udzielam odpowiedzi,
 • adres e-mail – dzięki niemu mogę się z Tobą skontaktować za pomocą wiadomość e-mail,
 • numer telefonu – dzięki temu mogę do Ciebie zadzwonić,
 • treść – w tym miejscu wskazujesz treść jaką chcesz mi przesłać i mogą znaleźć się w niej dane osobowe.

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes w umożliwieniu Tobie kontaktu ze mną, w zakresie w jakim dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe w treści formularza, Twoja zgoda, która objawia się w dobrowolnym przekazaniu mi danych.

 1. Serwisy społecznościowe

Na mojej stronie internetowej znajdziesz również odnośniki do serwisów społecznościowych. W celu poznania polityk prywatności stosowanych przez te serwisy musisz odwiedzić strony internetowe tych podmiotów. Mój profil w danym serwisie społecznościowym jest prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez te serwisy.

 1. Jak zabezpieczam Twoje dane?

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych, rozumiane w szczególności jako ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usuwanie, będzie odbywać przede wszystkim poprzez mój systemy informatyczny. Podjęłam wszelkie działania, aby zabezpieczyć go przed zagrożeniami, które mogłyby narazić Twoje dane osobowe. W szczególności zastosowałam środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom trzecim oraz osobom nieuprawnionym. Stale ulepszam swoje zabezpieczenia.

 1. Komu przekazuję Twoje dane?

W ramach mojej działalności udostępniam Twoje dane moim pracownikom i współpracownikom, za pomocą których prowadzę swoją działalność gospodarczą. Twoje dane mogą być przekazane również zewnętrznym firmom marketingowym, z których usług korzystam, a także firmom informatycznym, firmom hostingowym, księgowości, a także kancelariom prawnym.

Nie sprzedaję jednak Twoich danych w celach marketingowych. Nie taki jest cel mojej działalności.

Nie przekazuję Twoich danych podmiotom z krajów trzecich, tj. znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że taki kraj trzeci będzie gwarantował równorzędną ochronę tych danych.

 1. Jak długo przechowuję Twoje dane?

W przypadku udzielenia zgody Twoje dane przechowuję do czasu jej wycofania. W pozostałych przypadkach dane przechowuję przez czas niezbędny w celu w jakim zostały zebrane, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń czy zobowiązań podatkowych, związanych z ich przekazaniem.

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Dostęp do danych

Możesz w każdej chwili żądać ode mnie dostępu do Twoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania mnie czy i jakie Twoje dane przetwarzam, a także uzyskać informacje m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.

Sprostowanie danych

Przysługuje Ci również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania w zakresie przez Ciebie określonym.

Żądanie usunięcia danych

Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych jeśli:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) wycofałeś/łaś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. c) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;
 4. d) przetwarzane danych niezgodnie z prawem;

W przypadku żądania usunięcia danych osobowych mogę je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zachować je w zakresie jakim wymagają tego przepisy podatkowe. W tym celu mogę pozostawić w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji, umowy czy wystawione dokumenty rozliczeniowe.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora

Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przeze mnie Twoich danych, w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie danych

Możesz w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do wskazanego przeze siebie podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Prawo wycofania zgody

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, aż do momentu uzyskania przeze mnie informacji o cofnięciu zgody.

Sposób wykonywania praw

Wszystkie opisane powyżej prawa możesz zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia poprzez mój formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej, poprzez wiadomość wysłaną na podany wcześniej adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres mojej siedziby. Możesz kontaktować się również telefonicznie.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku podejrzenia naruszenia Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Czy masz obowiązek podania nam danych?

Podanie wszystkich danych, o których Cię proszę jest dobrowolne, brak ich podania spowoduje jednak brak możliwości wykorzystania ich w celu, który wynika z tej polityki prywatności.

 1. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie powiadomię Cię (na wskazany przy Ciebie adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.